KAMUOYUNA DUYURU

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı, Bilinen adıyla SOS VAKFI’NIN; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kiraladığı Otopark ve Gayrimenkuller hakkında tamamen itibar suikastine dayalı yayınlar yapılmıştır.

Haberlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklı olduğu ortaya konulan belgelerle açıkça bellidir.

Şöyle ki; Bilgilerin tamamı ya tahrif edilmiş, ya da yalan bilgilerdir.

YALAN İDDİA  1:  Mavi Göl’ün içinde bulunan Bin 628 araç kapasiteli otopark, KDV hariç aylık 10 bin 927 TL’ye, 10 yıllığına kiralandığı, otoparkın aylık ortalama gelirinin 1 milyon TL’nin üzerinde yılda ise 12.Milyon TL olduğu İDDİA edilmiştir

CEVAP 1:  Söz konusu otopark için  hâlihazırda, aylık 15.357 TL  ödenmektedir.

Son 3 yılda elde edilen toplam hasılat 2.755.995 + KDV dir. Bu da brüt gelirinin  aylık 76.555 TL olduğunu göstermektedir. Bu brüt gelirden Kira, Otopark Sigortası, Personel Giderleri, SGK ve Vergilerin 3 yıldaki toplam bedeli olan 1.918.216 TL düşüldüğünde gerçek karının 837.779 TL olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Vakfımızın MAVİ GÖL otoparkından elde ettiği aylık karı 23.271 TL dir.

Kamuoyu oluşturarak aylık 1.000.000 TL kar elde ediyormuş gibi göstermek vicdansızlıktır!

YALAN İDDİA 2: 50. Yıl otoparkının yıllık KDV Dahil 72.732 TL den kiralandığı söylenmekte. Ayrıca Parkın gelirinin yüksek olduğu iddia edilmektedir

CEVAP 2: Otoparkın şuanda yıllık kirası KDV Dahil 160.012,00 TL dir yani söylenen bedelin iki katından fazladır. Yüksek geliri olduğu iddia edilen 50. Yıl Otoparkının 3 yıllık Toplam Hasılatı 323.792 TL + KDV dir Kira, Otopark Sigortası, Personel Giderleri, SGK ve Vergilerin 3 Yıldaki toplamı 1.000.000 TL nin üzerindedir. Yüksek geliri! olduğu  söylenen otoparkın son 3 yıldaki toplam zararı kabaca 600.000 TL dir

Bu zararın en büyük nedeni 2018 Mart ayından itibaren otopark fiyatlarının 1TL ye düşürülmesidir.

YALAN İDDİA 3: Sıhhiyede bulunan Yenişehir Çok katlı otoparkı kirasının aylık KDV Dahil 56.899 TL olduğu iddia edilmektedir.

CEVAP 3: Şu anda mevcut yerin kirası aylık 77.210 TL dir.

Bu otopark 13.08.2018 tarihinde Ruhsatı olmadığı gerekçesi ile kapatılmıştır ve halen kapalı durumdadır.

Demirbaş onarım ve yapım işinin Belediyeye ait olduğu sözleşmede net madde olmasına rağmen Belediye sırf otoparkı boşalttırmak için hem gerekli onarımları yapmamış hem de ruhsat vermeyerek görevini kötüye kullanmıştır. Bu nedenle son üç yıl içerisinde Otopark 1.500.000 TL civarında zarar etmiştir.

NETİCE İTİBARIYLE SOS VAKFI’NA KİRALANMIŞ OLAN OTOPARKLAR 3 YILDA TOPLAM 800.000 TL CİVARINDA ZARAR ETMİŞTİR.

OTOPARKLARI TERKETMEYİŞİMİZİN TEK NEDENİ  OTOPARK ÜCRETLERİNİN  NORMAL FİYATINA DÖNMESİNİ BEKLEMEMİZ NEDENİYLEDİR. NİTEKİM  ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 10. İDARİ DAVA DAİRESİ. 1 TL KARARINI İPTAL EMİŞTİR.

AYRICA SIHHİYE ÇOK KATLI OTOPARKI İLE ALAKALI  ANKARA BÜYÜKŞEHHİR BELEDİYESİ İLE OLAN DAVAMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

YALAN İDDİA 4: Hacıbayramdaki 4 dükkanın 3 tanesi 2.303 TL den 1 Tanesi de 14.000 TL den kiralandığı İiddiae dilmektedir.

CEVAP 4: Bu iş yerlerine 3 yılda ödenen kira toplamı 622.715 TL dir Buna karşılık kiralamalardan elde ettiği gelir 1.183.560 TL dir. İş yeri sigortasından sonra kalan gelir 557.631 TL dir.buradan aylık gelirinin 15.489 TL dir

YALAN İDDİA 5: Kocatepe Katlı otoparkı üzerindeki çarşıda 3 adet ticari işletme Aylık 1.966 TL ye 10 yıllığına kiralanmıştır.

CEVAP 5: Otoparkın üzerinde adı geçen işletme her ne kadar 3 işletme gibi görünse de aslında Tek bir işletmeye aittir.  Ve buraya ödenen aylık kira bedeli 2.320 TL dir

İçerisindeki kiracının 2016 yılından bu zamana kadar kira vermediği için Buradan kira geliri elde edememiş aksine zarar etmiştir.

YALAN İDDİA 6: Dikmen vadisi Reşat Nuri Sokakta Bir Bina 8.428 TL ye kiraya verildiği iddia edilmektedir

CEVAP 6: Sözü edilen yer bina değil bir DEPO dur. Bina denilmek suretiyle  algı yönetimi yapılmaktadır.

YALAN İDDİA 7: Kocatepe Camii Otoparkı üzerindeki ticari işletmelerden birinin SOS VAKFI’na yıllık 292.000TL ye kiralandığı; Vakfında bu işletmeyi aylık 65.000TL ye bir Süpermarkete kiraladığı söylenmektedir.

CEVAP 7: Şu an itibariyle söz konusu yerin yıllık kirası 400.000 TL olup kastedilen yerin Kocatepe Kültür Merkezidir

Aylık 65.000 TL kiraya verildiği söylenen yerin şu an kirası 17.700 TL dir

YALAN İDDİA 8: SOS vakfının 2012 Yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan  Vakıf statüsü kazandırılarak vergi yükünden muaf tutulduğu ve dolayısıyla Otopark ve işletmelerden yüksek karlar sağladığı ifade edilmektedir.

CEVAP 8: Vakfın vergi muafiyetinin olduğu doğrudur; ancak Bilgileri medyaya dağıtan Belediye yetkilileri cahil olduğundan Vakfın İktsadi İşletmesinin ise vergi muafiyetinin olmadığı ve her türlü vergiyi ödemek ve vermek zorunda olduğunu bilmekten acizdir.

Sadece 2017 Yılından itibaren ödediğimiz KDV +Muhtasar Vergimiz + Kurumlar Vergimiz 1.500.000 TL nin üzerindedir.

Onursal Başkanımız Nevin Gökçek Yönetim Kurulu üyesi olmadığı gibi üyesi de değildir.

Sayın Nevin Gökçek vakfımıza Onursal Başkan olarak  anılmakta , vakfımızın bütün çalışmalarına gönüllü katılmaktadır.

Netice olarak Vakıf İktisadi İşletmemiz Resmi verilerine göre

2017 Yılında 795.133,53 TL KAR etmiş

2018 Yılında 762.751,12 TL ZARAR etmiş

2019 Yılı 3. Çeyereğine Göre 575.781,35 TL ZARAR etmiştir.

Zarar olmasının nedeni Otopark ücretlerinin 1TL ye indirilmesidir.

Vakfımızın son 3 yılı itibariyle İktisadi işletme gelirleri, Kurban bağışları, nakdi ve ayni bağışları ile gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri de kısaca özetlenmiştir.

Vakıf Son 3 Yılda

 • Yaklaşık 1050 Öğrenciye 1.068.558,99 TL karşılıksız burs vermiş ve eğitim desteğinde bulunmuştur.
 • Sağlık alanında yaptığı ayni bağışlar hariç nakti bağış 91.412,00 TL dir
 • Son 3 yılda 5545 Adet Küçükbaş kurban kesmiş, bunları ikiye bölmek suretiyle İhtiyaç sahibi 11.000 Aileye dağıtmıştır. Yapılan diğer hayır işleri organizasyonları ile birlikte toplamda 4.034.487,85 TL yardımda bulunmuştur.
 • Bu 3 yılda 1000 in üzerinde ev ziyareti yapılmış vakfımıza yapılan bağışlar ile birlikte 1.596.885,00 TL sosyal yardımda bulunulmuş. Yüzlerce aileye kira desteği verilmiştir.
 • Vakfımıza gelen ve ev ziyaretlerinde 1000 lerce aileye 3 Lü Gıda Seti, Kahvaltı Seti, Açık Gıda ve Adak Eti (Piyasa değeri 1.500,00TL nin üzerinde) verilmiştir.
 • Yine bu üç yılda Ramazan aylarında 300 e yakın bağışlanan kumanya dağıtılmıştır.
 • Sadece 3 yılda 15.000 parça sıfır kıyafet dağıtılmış her bir aileye 5 parça hesaplansa 3000 aileye kıyafet yardımı yapılmıştır
 • 500 çift ayakkabı ve bot verilmiş
 • 500 e yakın sıfır ya da ikinci el eşya alınmak ya da gelen bağışlar yoluyla teslim edilmiştir.
 • 100 lerce Medikal ürün alınıp (sıfır ya da ikinci el ) dağıtılmıştır.
 • Her yıl onlarca organizasyon tertip edilmiştir.

SOS VAKFI nın faaliyetleri Ankara’nın 25 ilçesinde özellikle dar gelirli ailelerin umudu olmuştur. Her yıl 10.000 civarında aileye yardım dağıtmış; Dar zamanlarında yanlarında olup hüzünlerini sevince dönüştüren el olmuştur. Şu anda Ankara’da ki vakıflar içerisinde en çok yardım dağıtan vakıf hüviyetini taşımaktadır.

Sırf  Melih GÖKÇEK’in eşi Nevin GÖKÇEK’in adı  SOS VAKFI ile birlikte geçtiği için algı yönetimi yaparak Vakfımıza Çamur atmak bizden yardım alanların gönlünde bu çamur atanları mahkum edecektir.

Allah’ın izniyle veremeyeceğimiz tek bir hesabımız yoktur. ! Fakir Fukara için yardım toplarken bunların  1 Kuruşunu şahsi menfaatimiz için kullanmak Şerefsizliğin en büyüğüdür. Bunun hesabını dünyada vermek kolay ama Allah katında mümkün değildir.

Bize bu iftiraları atan Belediye yetkilileri  ve medya mensuplarının Ahirette iki elimiz yakalarında olacaktır. Kendilerine oy vermedikleri için  Büyükşehir Belediyesinden aldıkları yardımları türlü bahanelerle kesilen mazlumların ahı, Bu mazlumlara zulüm edenlerin burnundan fitil fitil getirecektir.

Sırf kıskançlık ve hasetle elimizdeki otoparkları almak için, Belediye Meclisinde karar çıkartarak giriş ücretlerini 1TL’ye indiren ve bu surette fakir ve fukaranın haklarını elinden alan Yöneticilere de Rabbimiz bu dünya ve ahirette layık olduklarını versin inşallah.

1 TL kararını verenlerin şu anda 10 TL ‘ye AŞTİ terminalinde bilet kesmeleri, ne kadar çifte standartta olduklarının ispatıdır

Kamuoyunun Bilgilerine Saygıyla Duyurulur

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetimi