NEVİN GÖKÇEK

21.yüzyılın içerisinde bulunduğumuz şu dönemde, dünya çapında değişim rüzgarları esmektedir. Şüphesiz bu değişim rüzgârlarından en önemlisi ve en çok tartışılanı, küreselleşmedir. Ulusal kültürlerin, ekonomilerin ve sınırların ortadan kalkmaya yüz tuttuğu bir dönemde, yoksulluk kavramı, kaşımıza büyük bir sorun olarak çıkmaktadır. Son yıllarda yoksulluk sorunu çok büyük bir önem taşıdığı için bu konu, kalkınma sürecinin en önemli maddelerinden biri haline gelmiştir. Zenginlik ve yoksulluk, temelde subjektif niteliktedir ve yoksulluk kavramı bir bütün olarak, toplumun kabul edilebilir asgari yaşam standardını neyin oluşturduğu konusunda tercih ve beklentilerini yansıtır.

Artan fiyatlar ve negatif ekonomik büyüme, geçici olarak işten çıkarmalar nedeniyle aile gelirlerinin azalması, yoksulluğun daha hissedilir biçimde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hem yaşadığımız şehirde, hem de tüm ülkemizde yoksulluk, varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Elbette ki temel hedefimiz, yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması olmalıdır ama bu gerçekleşene kadarda durumun etkilerini en aza indirmek için çözümler üretmek durumundayız.

Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde dağılımını sağlamak ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek üzere kurulan Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı; bu konuda, Ankara’da yaşayan sosyal yardıma muhtaç ailelere, kadınlara ve çocuklara her türlü yardımı sağlamaktadır. Eğitim, nakdi yardım, sağlık ve sosyal yaşamın diğer alanlarında fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmalarını yürüten vakıf; bu sayede sosyal huzuru sağlamayı hedeflemiştir.

Yaşadığımız ülkenin sorunlarını çok iyi bilmekte ve bu konuda çözüm önerileri üretmek durumundayız. Amacımız; yaşadığımız şehirden yola çıkarak, tüm ülkede sosyal adaleti sağlamaktır. Bunu en asgari düzeye indirgemek, uzakları yakın etmek, şehrin tüm yörelerine sevgi ve umut taşımak bizim görevimizdir.

Biz onların elleriyiz… Onlara kimi zaman ekmek, kimi zaman sıcak bir çorba sunan elleriz.. Biz onların bazen görmeyen gözleriyiz.. Duymayan kulaklarıyız.. Onları eğitmek, bilgilendirmek, bilinçlendirmek, görevimiz.. Biz onların yürekleriyiz… Hepsini kucaklayan, geniş bir yüreğiz… Onlar mı? Onlar, içimizde yaşayan, bazen hiç farkında olmadığımız, aynı mahalleyi, aynı okulu paylaştığımız şehrimizin insanları… Bazen bir ekmek bulamayan, sıcacık bir yuva arayan, bazen okumak için bir kitap bulamayan, bazen de hastalığı için ilaç bulamayan insanlarımız.. Evet, biz, onların dertlerine çare bulmaya çalışan bir dert ortağı, onlar için sıcak bir yuva ve her şeyden önce onların yürekleriyiz..

Nevin GÖKÇEK / Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı