KİMLİĞİMİZ

1991 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanları tarafından, Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değişik hükümleri uyarınca kurulan Vakfımız; Temmuz 2004 tarihinde ‘Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı adı altında yeni bir yapılanmayla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in Onursal Başkanlığı’nı yürüttüğü vakfımızın amacı; özellikle Ankara’da yaşayan ve sosyal durumu iyi olmayan muhtaç ailelere yardım etmektedir.

Yaşadığımız bölgedeki fakir ve yardıma muhtaç insanların refah seviyesini artırmak, onların dertlerine ortak olmak ,onların hüznü, mutluluğunu paylaşabilmektir.Daha bilinçli bir toplum için el ele verip yaşadığımız şehri huzurlu kılabilmektir. Gülümseyen bir yüzle yardımlara uzanan elleri daha da azaltabilmek ve yardım yapmak için gönül vermiş kişileri arttırabilmektir. Yaşadığımız bölge içinde ulaşabildiğimiz yerlere ,ayni ve nakdi yardımların yanı sıra eğitim güven umut ve sevgi dağıtabilmektir.

Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek sosyal adaleti bu sayede sağlamaya çalışmak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olarak eğitimlere katkıda bulunmak zor durumda olan ailelere maddi manevi her türlü desteği sağlamak ve Ankara da yaşayan bireylerimizi bu konuda bilinçlendirmek ,vakfımızın temel amaçlarından biridir.

Yaşadığımız şehirde, sosyal yardım ve sosyal hizmetleri en yaygın biçimde verebilmek için maddi ve manevi katkıda bulunulmasına, Sosyal hizmet uygulamalarının genişletilmesine, bu çalışmalarının bütün yurt geneline yayılmasına ve anlamını en iyi şekilde bulmasına büyük önem vermektedir.

Vakfımızın her türlü gıda, giyecek ve nakdi yardım yanı sıra Sağlık ve Sosyal hizmetler konusunda Ankara ve ilçelerinde yaşayan kişilere yardımda bulunmaktadır. Kentte yaşayanlardan, kırsal alana kadar geniş bir yelpazede yapılan yardımla, gereken adreslere, doğru bir şekilde ulaştırılmaktadır. Uzakları yakın eden, gelir dağılımında adaleti sağlamak üzere; çeşitli yerlerden gelen, her türlü talepler incelendikten sonra bütün resmi, özel ve diğer mekanizmalar devreye sokularak gerekli yardımlar gerçekleştirilmektedir. Vakfımız, insanlarımıza sadece maddi ve ayni yardımlarla yetinmeyip, özel gün ve haftalarda da düzenlediği panel, sempozyum, konferans, sergi, tiyatro ve benzeri programlarla toplumumuzu bilinçlendirmek, onların sosyal yaşantılarına katkı sağlamak amacıyla çalışmaların değişik alanlarda sürdürmektedir. Bu çalışmalara ilave olarak, resmi, özel kurum ve kuruluşların düzenledikleri programlara da katılmakta, imkânlar ölçüsünde gerekli yardımlarda bulunulmaktadır.